image project Kota Harapan Indah
460 Jt s/d 3 M

Kota Harapan Indah - Tera Damai

Bekasi harapan indah

image project Kota Harapan Indah
460 Jt s/d 3 M

Kota Harapan Indah - Asera Nishi

Bekasi harapan indah

image project Kota Harapan Indah
460 Jt s/d 3 M

Kota Harapan Indah - Lavesh

Bekasi harapan indah

image project Kota Harapan Indah
460 Jt s/d 3 M

Kota Harapan Indah - Segara City

Bekasi harapan indah

image project Kota Harapan Indah
460 Jt s/d 3 M

Kota Harapan Indah - Nismara

Bekasi harapan indah

imgWAchatYuk